ชมภาพกิจกรรมใน Facebook พอ.
ภาพกิจกรรม กรมแพทย์ทหารอากาศ ปี 2561..
 
เดือน ตุลาคม 2560
 
เดือน พฤศจิกายน 2560
 
เดือน ธันวาคม 2560
 
เดือน มกราคม 2561
 
เดือน กุมภาพันธ์ 2561
 
เดือน มีนาคม 2561
 
เดือน เมษายน 2561
ภาพกิจกรรม กรมแพทย์ทหารอากาศ ปี 2560..
 
เดือน กุมภาพันธ์ 2560
 
เดือน มีนาคม 2560
 
เดือน เมษายน 2560
 
เดือน พฤษภาคม 2560
 
เดือน มิถุนายน 2560
 
เดือน กรกฎาคม 2560
 
เดือน สิงหาคม 2560
 
เดือน กันยายน 2560
 
เดือน ตุลาคม 2560
ภาพกิจกรรม กรมแพทย์ทหารอากาศ ปี 2559
 
เดือน มกราคม 2559
 
เดือน กุมภาพันธ์ 2559
 
เดือน มีนาคม 2559
 
เดือน เมษายน 2559
 
เดือน พฤษภาคม 2559
 
เดือน มิถุนายน 2559
 
เดือน กรกฎาคม 2559
ภาพกิจกรรม กรมแพทย์ทหารอากาศ ปี 2558
 
เดือน ธันวาคม 2558
 
เดือน พฤศจิกายน 2558
กิจกรรมย้อนหลัง    ภาพกิจกรรม กรมแพทย์ทหารอากาศ ปี 2560..   เดือน มิถุนายน 2560  พิธีให้โอวาทการฝึกร่วมกองทัพไทย ประจำปี ๒๕๖๐  

 

พล.อ.ท.อนุตตร จิตตินันทน์ จก.พอ.ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีให้โอวาทการฝึกร่วมกองทัพไทย ประจำปี ๒๕๖๐ (กฝร.๖๐)ของ พอ.ในการฝึกการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและบรรเทาภัยพิบัติ ให้แก่ข้าราชการ พอ.ที่เข้าร่วมการฝึกร่วมกองทัพไทย เมื่อวันที่ ๑๙ มิ.ย.๖๐ ณ ห้องบรรยาย ชั้น 2 ศปพ.พอ.โดยทาง ศปพ.พอ.เป็นหน่วยรับผิดชอบ ดำเนินการจัดตั้งรพ.สนาม ระดับ 2 ระหว่าง ๒๐-๒๓ มิ.ย.๒๕๖๐ ณ สนามกีฬาบ้านเพ ต.เพ อ.เมือง  จว.ระยอง