ชมภาพกิจกรรมใน Facebook พอ.
ภาพกิจกรรม กรมแพทย์ทหารอากาศ ปี 2561..
 
เดือน ตุลาคม 2560
 
เดือน พฤศจิกายน 2560
 
เดือน ธันวาคม 2560
 
เดือน มกราคม 2561
 
เดือน กุมภาพันธ์ 2561
 
เดือน มีนาคม 2561
 
เดือน เมษายน 2561
ภาพกิจกรรม กรมแพทย์ทหารอากาศ ปี 2560..
 
เดือน กุมภาพันธ์ 2560
 
เดือน มีนาคม 2560
 
เดือน เมษายน 2560
 
เดือน พฤษภาคม 2560
 
เดือน มิถุนายน 2560
 
เดือน กรกฎาคม 2560
 
เดือน สิงหาคม 2560
 
เดือน กันยายน 2560
 
เดือน ตุลาคม 2560
ภาพกิจกรรม กรมแพทย์ทหารอากาศ ปี 2559
 
เดือน มกราคม 2559
 
เดือน กุมภาพันธ์ 2559
 
เดือน มีนาคม 2559
 
เดือน เมษายน 2559
 
เดือน พฤษภาคม 2559
 
เดือน มิถุนายน 2559
 
เดือน กรกฎาคม 2559
ภาพกิจกรรม กรมแพทย์ทหารอากาศ ปี 2558
 
เดือน ธันวาคม 2558
 
เดือน พฤศจิกายน 2558
กิจกรรมย้อนหลัง    ภาพกิจกรรม กรมแพทย์ทหารอากาศ ปี 2560..   เดือน สิงหาคม 2560  พิธีมอบทุนการศึกษาของสหกรณ์ออมทรัพย์ พอ. ให้แก่บุตรของสมาชิกสหกรณ์  

 

พล.อ.ท.อนุตตร จิตตินันทน์ จก.พอ. เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาของสหกรณ์ออมทรัพย์ พอ. ให้แก่บุตรของสมาชิกสหกรณ์ ที่มีความประพฤติดี จำนวน ๙๑ ทุน ทุนละ ๒,๐๐๐ บาท เมื่อวันที่ ๒ ส.ค.๖๐ ณ สำนักงานผู้บังคับบัญชา บก.พอ.