กิจกรรมย้อนหลัง    ภาพกิจกรรม กรมแพทย์ทหารอากาศ ปี 2560..   เดือน สิงหาคม 2560  พิธีมอบทุนการศึกษาของสหกรณ์ออมทรัพย์ พอ. ให้แก่บุตรของสมาชิกสหกรณ์  

 

พล.อ.ท.อนุตตร จิตตินันทน์ จก.พอ. เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาของสหกรณ์ออมทรัพย์ พอ. ให้แก่บุตรของสมาชิกสหกรณ์ ที่มีความประพฤติดี จำนวน ๙๑ ทุน ทุนละ ๒,๐๐๐ บาท เมื่อวันที่ ๒ ส.ค.๖๐ ณ สำนักงานผู้บังคับบัญชา บก.พอ.