กิจกรรมย้อนหลัง    ภาพกิจกรรม กรมแพทย์ทหารอากาศ ปี 2561..   เดือน ตุลาคม 2560  เปิดโครงการฝึกอบรมปฐมพยาบาลและช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานให้แก่จิตอาสาจัดตั้งด้านการแพทย์  

 

พล.อ.ท.นิรันดร พิเดช จก.พอ.เปิดโครงการฝึกอบรมปฐมพยาบาลและช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานให้แก่จิตอาสาจัดตั้งด้านการแพทย์ วันที่ 12 ต.ค. 2560 ณ อาคารศูนย์วิจัยและพัฒนาด้านการแพทย์ กวก.พอ.